Ewangelia , Dobra Nowina

Gdy zapytam co to jest Ewangelia odpowiesz Dobra Nowina , gdy spytam co to jest Dobra Nowina odpowiesz Ewangelia i będziesz miał czytelniku rację. No dobrze ale co to za Dobra Nowina która sprawia, że wiele tysięcy osób począwszy od pierwszych apostołów a skończywszy na wierzących w Dobrą Nowinę dziś mieszkańcach Azji, Afryki wolało śmieć - często męczeńską, lub więzienie niż wyrzeczenie się swej wiary w Dobrą Nowinę. No cóż, jeśli masz kilka minut czasu postaram się Ci drogi czytelniku wytłumaczyć co to jest DOBRA NOWINA, której nikt kto uwierzył nie chce być pozbawiony.

Wiele lat temu Bóg stworzył doskonały świat i człowieka na swój obraz i podobieństwo jako ukoronowanie stworzenia.

Ten świat był doskonały

Człowiek przeciwstawił się Bogu łamiąc jego prawo. Konsekwencją tego grzechu (buntu) było skażenie świata i życie z dala od błogosławieństwa Bożego.

Już pierwszy człowiek intuicyjnie uznał , że ofiarą przebłagalną za grzech winna być krew niewinnego stworzenia

Następnie Bóg wybrał sobie jednego człowieka i jego potomków, któremu dał Prawo ( 10 przykazań ).

Od tej chwili każdy kto przestrzegałby prawa miał obietnicę życia, natomiast w przypadku gdy złamał któreś z przykazań zobowiązany był przyprowadzić na ołtarz ofiarny przed kapłana zwierzę bez skazy na które kładł ręce a kapłan zarzynał je na jego oczach.

Krew zwierzęcia oczyszczała grzesznika z win.

Widząc, że człowiek nawet bardzo się starając nie jest w stanie przeżyć życia nie łamiąc, choć jednego z dziesięciu przykazań, sam Bóg postanowił przygotować inne rozwiązanie aby człowiek ponownie mógł żyć w społeczności ze Stwórcą.

Już w siódmym wieku przed narodzeniem Jezusa możemy przeczytać o proroctwach Izajasza związanych z Jezusa narodzinami, życiem i śmiercią.

Jezus, gdy przyszedł na ziemię wypełnił wiele proroctw, przepowiedni stwierdził, że jest drogą prawdą i życiem ale nikt go nie rozumiał.

Jezus był pierwszym i jedynym człowiekiem, który przeżył życie bez grzechu został niewinnie skazany i zamordowany przez ukrzyżowanie a następnie po złożeniu w grobie zmartwychwstał trzeciego dnia.

Dopiero pięćdziesiąt dni po wniebowstąpieniu Jezusa zesłany Duch Święty stopniowo wprowadzał apostołów i innych wierzących w poznanie Dobrej Nowiny.

Dobra Nowina zawarta jest w tej prawdzie, że grzeszny człowiek nie musi przelewać niewinną krew zwierząt aby otrzymać obietnicę życia wiecznego z Bogiem wystarczy, że uwierzy i wyzna, że Jezus jest Chrystusem obiecanym Barankiem bez skazy i został ukrzyżowany a po trzech dniach zmartwychwstał.

Zbawienie to jest darem, darmo i z łaski Boga i nic nie możemy dodać od siebie.

Ta prawda jest wbrew pozorom trudna do zaakceptowana przez grzesznego człowieka, lecz dla tych którzy ją przyjęli i uwierzyli jest prawdziwą mocą Bożą tak, że niektórzy wybrali śmierć bądź więzienie niż wyparcie się tej Ewangelii.